Varför ECO?

▪ VI DESIGNAR
 ▪ VI TILLVERKAR
▪ VI LEVERERAR
▪ VI BYGGER

▪ VI DESIGNAR ▪ VI TILLVERKAR ▪ VI LEVERERAR ▪ VI BYGGER

Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar samt industriella byggnader.

MYCKET VUNNET, ALLT ÅTERVUNNET MED KLIMATNEUTRALT BYGGANDE

är vårt motto med vilket GeoSmart Sweden erbjuder ett nytt hållbart koncept för att tillverka huskonstruktioner.

Vi erbjuder ett klimatneutralt byggande med vår innovativa teknik där vi producerar hus med lättregelkonstruktion av återvunnet stål med en toppmodern, högteknologisk och digitaliserad tillverkningsprocess.

Återvunnet material i tillverkningen bidrar till minskat koldioxidutsläpp.

Vi jobbar ständigt med att minska materialåtgången i tillverkningen, vilket resulterar i mindre använt stål. Minimerat materialsvinn, kortare produktionstider, färre arbetstimmar är resultatet av vår effektiviserade byggteknik. Allt detta har en avsevärd positiv effekt på klimatpåverkan.

  Målet för GeoSmart Sweden är att ta den ledande rollen i klimatneutralt byggande. Detta genom marknadens främsta produktionsteknik av lättregelkonstruktion i återvunnet stål och ett nytt ekologiskt tänk genom kraftig effektivisering i tillverkningsprocessen.

  EUROPEISKA UNIONEN

  Efterfrågan av byggnader i lättregelkonstruktion (LSF) av återvunnet stål har ökat markant i Europa på senare tid i samband med de skärpta klimat- och miljökraven genom Europa Unionens klimat- och miljöskyddsförordningar. Ökningen beror på byggteknikens fördelar som bidrar till en positiv klimatpåverkan på grund av konstruktionens lätta vikt, mekaniska och statiska stabilitet.

  FÖRDELAR

  • Snabb och enkel installation bidrar till mindre negativ omgivningspåverkan på grund av effektiviserad arbetsprocess;
  • Stor potential för återvinning och återanvändning;
  • Hög artiktektonisk genomförbarhet och anpassningsförmåga;
  • Minskad vikt och ökad kostnadseffektivitet;
  • Modulär konstruktion möjliggör enklare prefabricering;
  • Enkelt att transportera på grund av låg vikt och modulernas mindre omfång;
  • Hög kvalitetskontroll.
  • Exceptionell styrka och stabilitet trots lägre vikt. Tack vare den höga mekaniska och statiska hållfastheten har konstruktionen bättre motståndskraft mot seismiska- och väderförhållanden;
  • Utmärkt dimensionsstabilitet i fuktiga förhållanden, lika bra motståndskraft mot insekter och skadedjur;
  • Elementen är lätttillverkade och utbybara, motståndskraftiga, återanvändbara;
  • På grund av den utmärkta värmeisoleringsförmågan ökar kraftigt byggnadens energieffektivitet;
  •  Lättregelsystemet i återvunnet stål är lätt att kombinera med andra prefabricierade element och material av olika slag såsom trä eller tegel.

  Hållbar utveckling och energieffektivitet har blivit en av mänsklighetens viktigaste nutida frågor.

  Därför blir det allt viktigare att minska energiförbrukningen i arbetsprocesser och använda miljövänliga material.

  Klimat-och miljöskydd är dock ineffektivt utan en hållbar ekonomi. Det är därför av ytterst stor vikt med utvecklad och innovativ byggindustri med fokus på effektivitet, återvinning och återanvänbarhetspotential.

  Det är idag allmänt vedertaget att förbränning av fossila bränslen och det resulterade koldioxidutsläppen har bidragit till den globala uppvärmningen och klimatkrisen.

  Byggbranschen har en enorm potential och möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser jämfört med andra verksamhetsområden, så det är av yttersta vikt att öka branschens energieffektivitet.

  Dessa är 2000-talets största utmaningar som världen och Europa står framför både vad det gäller industriländerna och utvecklingsländerna.

  Europeiska Unionen har framställt ett antal mål i direktivet om energieffektivitet för byggnader – EPBD (2010/31/EU european directive) för att närma sig målet med en “nära noll energiförbrukning vid byggnader” till 2020.

  Syftet med EPBD är att förbättra byggnaders energieffektivitet och även utöka nyttjandet av förnybara energikällor.

  KLIMATNEUTRALT BYGGANDE

  “MYCKET VUNNET, ALLT ÅTERVUNNET MED KLIMATNEUTRALT BYGGANDE”- är vårt motto, med vilket GeoSmart Sweden erbjuder ett nytt hållbart koncept till att tillverka huskonstruktioner.

  Vi erbjuder ett klimatneutralt byggande med användande av återvunnet stål, förbrukningsminskning vid byggande vilket betyder mindre använt stål,minimerad materialsvinn, kortare produktionstider och även färre arbetstimmar vid montering.

  EUROPEISK
  CERTIFIKAT

  Fabriksproduktionskontroll i enlighet med europeisk standard EN 1090-1, 2.
  Vi tillämpar CE-märkning enligt vår europeiska certifiering utfärdat av revisionsbyrån TÜV SÜD München.

  Se certifikat…

  ISO 9001/
  2015 QUALITY

  Vi garanterar produktkvalitetshantering i enlighet med ISO 9001/2015.

  Kvaliteten övervakas av det välkända revisionsbolaget TÜV SÜD München

  Se certifikat…

  GeoSmart

  Sweden

  Lättregelkonstruktioner i galvaniserat, återvunnet stål för bostäder och industribyggnader, idrottsanläggningar & lösningar för idrottsgolv och konstgräsplaner som producerats med europeisk certifiering och ISO 9001 kvalitetscertifiering.

  ▪ INNOVATIVT ▪ HÅLLBART▪ EFFEKTIVT ▪ PRISVÄRT

  © Copyright – 2019 GeoSmart Sweden Construction