HUS MED LÄTTREGELSYSTEM

AV ÅTERVUNNET STÅL

Modern byggteknologi med lättregelsytem i återvunnet stål. Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar.

▪ VI DESIGNAR ▪ VI TILLVERKAR ▪ VI LEVERERAR ▪ VI BYGGER

HUS MED LÄTTREGELS-KONSTRUKTION I ÅTERVUNNET STÅL

Vi erbjuder en högteknologisk tillverkningsprocess som är digitaliserad och automatiserad i hög grad.

Innovativa lösningar för termisk förbättring, ljud- och brandsäkring, hållbarhet och siesmisk resistens.

MODULELEMENT

Lättregelkonstruktioner av återvunnet stål upp till fem våningar. Exakt, snabbt- och billigt att bygga.

Om du tillhandahåller en korrekt arkitektritning på hus, kan du få betydande kostnadsreduktion.

ÅTERVUNNET
GALVANISERAT STÅL
INDUSTRIELLA
BYGGNADER

Tekniken som revolutionerade byggandet av industribyggnader upp till 15 M fri spännvidd. Inga förankringsskruvar i fundamentet behövs, anpassningsbara element, enkla 2D-och 3D-planer.

Vi tillverkar och monterar smarta lättregelkonstruktioner i återvunnet, galvaniserat stål, EN 1090–1:2009 + A1:2011, CPR – 00367, klass EXC2, med kallformade profiler S8995, 140 g zinkbeläggning/m2, förmonterade i konstruktionselement med certifierad kvalitet. Bärande stålkonstruktioner tillverkade enligt den europeiska certifieringen EN-1090. 

▪ VI DESIGNAR  
▪ VI TILLVERKAR
▪ VI LEVERERAR
▪ VI BYGGER

▪ VI DESIGNAR  ▪ VI TILLVERKAR ▪ VI LEVERERAR ▪ VI BYGGER

TILLBYGGNATION OCH RENOVERING AV TAKSTOLAR

Lättregelkonstruktionens fördelar vid påbyggnation och tillbyggnation samt renovering av takkonstruktioner, takstolar.

Vår konstruktion kan användas med stor fördel även vid tillbyggnationer och renoveringar av takstolar. Fördelarna vid byggande av takstolar samt tillbyggnationer i lättregelkosntruktion av återvunnet stål är många:

MINSKAD VIKT av konstruktionselement betyder minskad belastning på byggnaden

tillverkning av moduler med stor precision genom HÖGTEKNOLOGISK, DIGITALISERAD TILLVERKNINGSPROCESS

LÅNG LIVSLÄNGD

SNABB OCH ENKEL MONTERING av lätta strukturella konstruktionselement innebär minskade arbetskostnader

INGA BEGRÄNSNINGAR AV UTFOMNING PÅ GRUND AV MATERIALETS ELASTICITET, skapad stöd för andra prefabricerade material

BRA MOTSTÅNDSKRAFT MOT FUKT OCH PÅVÄXT som svamp och mögel

Europeiska Unionen har framställt ett antal mål i direktivet om energieffektivitet för byggnader – EPBD (2010/31/EU european directive) för att närma sig målet med en “nära noll energiförbrukning vid byggnader” till 2020.

Syftet med EPBD är att förbättra byggnaders energieffektivitet och även utöka nyttjandet av förnybara energikällor.

KLIMATNEUTRALT BYGGANDE

“MYCKET VUNNET, ALLT ÅTERVUNNET MED KLIMATNEUTRALT BYGGANDE”- är vårt motto, med vilket GeoSmart Sweden erbjuder ett nytt hållbart koncept till att tillverka huskonstruktioner.

Vi erbjuder ett klimatneutralt byggande med användande av återvunnet stål, förbrukningsminskning vid byggande vilket betyder mindre använt stål,minimerad materialsvinn, kortare produktionstider och även färre arbetstimmar vid montering.

EUROPEISK
CERTIFIKAT

Fabriksproduktionskontroll i enlighet med europeisk standard
EN 1090-1, 2.

Vi tillämpar CE-märkning enligt vår europeiska certifiering
utfärdat av revisionsbyrån TÜV SÜD München.

Se certifikat…

ISO 9001/
2015 QUALITY

Vi garanterar produktkvalitetshantering i enlighet med
ISO 9001/2015.

Kvaliteten övervakas av det välkända revisionsbolaget
TÜV SÜD München

Se certifikat…

GeoSmart

Sweden

Lättregelkonstruktioner i galvaniserat, återvunnet stål för bostäder och industribyggnader, idrottsanläggningar & lösningar för idrottsgolv och konstgräsplaner som producerats med europeisk certifiering och ISO 9001 kvalitetscertifiering.

▪ INNOVATIVT ▪ HÅLLBART▪ EFFEKTIVT ▪ PRISVÄRT

© Copyright – 2019 GeoSmart Sweden Construction