TJÄNSTER

▪ VI DESIGNAR
 ▪ VI TILLVERKAR
▪ VI LEVERERAR
▪ VI BYGGER

▪ VI DESIGNAR ▪ VI TILLVERKAR ▪ VI LEVERERAR ▪ VI BYGGER

Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar samt industriella byggnader.

TJÄNSTER SOM ERBJUDS av GeoSmart Sweden

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster, från ídé till nyckelfärdigt hus.

Utöver våra huvudtjänster erbjuder vi kompletterande tjänster, såsom undervisning i montering av vår konstruktion, samt hjälp vid  montage.

DESIGN

Datorstödda konstruktionstjänster som uppfyller lagstiftningen Eurocode 3.

Vi har inhouse arkitekt och ingenjör som stöttar hela vägen, från idéskiss till färdigt bygglov.

Teknisk dokumentation, konstruktionsritningar

När A-ritningarna är färdiga och godkända gör vi i ordning  konstruktionshandlingarna. Vi ritar med hjälp av våra egna ingenjörer och i samarbete med extern kompetens vid behov. Vi följer Eurocode3, rådande byggregler, samt detaljplanen där du ska bygga.

 

Utförandedetaljer

Tillsammans med konstruktionsritningarna får du en monteringsbeskrivning både tryckt och digitalt. I monteringsinstruktioner ingår en teknisk beskrivning, detaljritningar, samt monteringsinstruktion av de levererade elementen.

 

3D-ritning

För en bättre förståelse av monteringen tillhandahålls även en 3D-modell.

TILLVERKNING

Vi erbjuder en högteknologisk tillverkningsprocess som är digitaliserad och automatiserad i hög grad.

  Produktion av profilerna

  Vi tillverkar “C” profiler av varmförzinkat och galvaniserad stålplåt i vår fabrik med en verksamhet som tillåter olika kopplingar för att forma, klippa och skriva ut. Monteringskoderna av modulprofilerna använder vi den senaste generationens datoriserade teknik, ett numeriskt styrsystem

  På varje profil skriver maskinen ut monteringskoden på ena sidan och stålets partinummer samt tillverkarens namn på andra sidan. Denna märkning specificerar vem som är ansvarig för varje profil.

  Packning

  Vi packar profilerna i anpassningsbara förpackningar beroende på konstruktionselementets form. Ett konstruktionselement kan innehålla ett eller flera paket.

  De förmonterade modulerna listas digitalt och i skrift, där vi markerar varje modul med sträckkoder för identifiering.

  Vi levererar helt förseglade förpackningar. Transportören levererar paketen direkt till kunden enligt packlistan.

  Märkning

  Vi märker varje förpackning med en etikett. Den innehåller identifieringsuppgifter om säljaren och köparen samt tillverkningsdatum, antal och nummer på förpackningen. Etiketten innehåller också en streckkod som underlättar inventeringen och leveransen.

  Förmontering i fabriken

  På kundens begäran kan vi förmontera i fabriken hela, eller delar av de bärande elementen. Förmonteringen sker med självborrande skruvar från Grabber USA, de bästa skruvarna av detta slag som finns på marknaden.

  Tillfällig lagring

  Vi lagrar förpackningarna  torrt och rent hela vägen fram till leverans.

  MONTERING

  Planelementen motnteras på plats på betongfundament. Självborrande skruvar fäster ihop elementen. Montören infogar dem med hjälp av en gängad maskin enligt monteringsinstruktion och konstruktionsritning. För montage av delar som på montageritning  inte är tillräckligt tydliga använder vi 3D-modellen.

  Ett team på 4-6  montörer kan enkelt skruva  ihop konstruktionen. De allra flesta objekt är lätta att hantera och fixera.

  Infästningen på betongfundament görs enligt konstruktionsritning.

  Gummitätningstejp fixeras mellan betongen och sulan.

  Konstruktionsritningen  är så pass lättläst och delarna har en så hög precision så de kan monteras utan mätverktyg.

  Pga den höga precisionen går planelementen lätt att kombinera med andra prefabricerade delar.

  Det krävs enkla verktyg att montera ihop konstruktionen.

  Monteringsinstruktioner refererar till konstruktionsritningen, monteringsplanen och 3D-planen men också beskriver sortering av materialen, ritningarna, förståelse av byggsystemet, tillåten borrning eller kombinering med andra komponenter.

  TRANSPORT

  Transporter

  Vi erbjuder transporttjänster för att leverera konstruktionen. Transport kan ske av oss eller av dig enligt avtal.

  Leveransvillkor enligt INCOTERMS

  Leveransvillkoren är inkluderad i offerten. Villkoren avgörs beroende på vem som utför monteringen. Om monteringen utförs av oss kommer leveransvillkoren att vara enligt DAP (Delivery At Place). Om ni monterar kommer leveransvillkoren utgöras enligt FCA (Free Carrier). I den här fallet kan vi medla och hjälpa till att hitta lämplig transportmedel. Beställningen och betalningen görs av köparen.

  Transporten sker uteslutande med off-the-shelf lastbilar, lämpliga för beställningen, eller i havscontainrar. Transportmedlet måste vara rent och torrt, fritt från spår av ämnen som kan korrodera konstruktionen under transporten.

  Transportören måste vara försäkrad och presentera CMR (transportbrev) vid lastning.

  Leverans

  Leveransen av GeoSmart Swedens lättstålskonstruktioner sker vanligtvis genom att överlämnas till transportören. Överlämningen sker utifrån förpacksningslistan. Transportören levererar produkten sedan till slutkunderna. Vid inläsning, innan transport, skannas paketen och inkluderas automatiskt i förpackningslistan. Vid lossning, framkommen leverans överlämnar transportören paketen till köparen genom att kontrollera dem på förpackningslistan.

  Generella instruktioner

  De allmänna anvisningarna skrivs ut på förpackningslistan och innehåller instruktioner för lastning, lossning, manipulation, transport, lagring och arbetskydd.

  TILLBYGGNATION OCH RENOVERING AV TAKSTOLAR

  Lättregelkonstruktionens fördelar vid påbyggnation och tillbyggnation samt renovering av takkonstruktioner, takstolar. Takkonstruktionen har en hög belastningskapacitet vilket förstärks ytterligare med anslutande material. 

  Vår konstruktion kan användas med stor fördel även vid tillbyggnationer och renoveringar av takstolar. Fördelarna vid byggande av takstolar samt tillbyggnationer i lättregelkosntruktion av återvunnet stål är många:

  MINSKAD VIKT av konstruktionselement betyder minskad belastning på byggnaden

  tillverkning av moduler med stor precision genom HÖGTEKNOLOGISK, DIGITALISERAD TILLVERKNINGSPROCESS

  LÅNG LIVSLÄNGD

  SNABB OCH ENKEL MONTERING av lätta strukturella konstruktionselement innebär minskade arbetskostnader

  INGA BEGRÄNSNINGAR AV UTFOMNING PÅ GRUND AV MATERIALETS ELASTICITET, skapad stöd för andra prefabricerade material

  BRA MOTSTÅNDSKRAFT MOT FUKT OCH PÅVÄXT som svamp och mögel

  Europeiska Unionen har framställt ett antal mål i direktivet om energieffektivitet för byggnader – EPBD (2010/31/EU european directive) för att närma sig målet med en “nära noll energiförbrukning vid byggnader” till 2020.

  Syftet med EPBD är att förbättra byggnaders energieffektivitet och även utöka nyttjandet av förnybara energikällor.

  KLIMATNEUTRALT BYGGANDE

  “MYCKET VUNNET, ALLT ÅTERVUNNET MED KLIMATNEUTRALT BYGGANDE”- är vårt motto, med vilket GeoSmart Sweden erbjuder ett nytt hållbart koncept till att tillverka huskonstruktioner.

  Vi erbjuder ett klimatneutralt byggande med användande av återvunnet stål, förbrukningsminskning vid byggande vilket betyder mindre använt stål,minimerad materialsvinn, kortare produktionstider och även färre arbetstimmar vid montering.

  EUROPEISK

  CERTIFIKAT

  Fabriksproduktionskontroll i enlighet med europeisk standard EN 1090-1, 2.
  Vi tillämpar CE-märkning enligt vår europeiska certifiering utfärdat av revisionsbyrån TÜV SÜD München.

  Se certifikat…

  ISO 9001/

  2015 QUALITY

  Vi garanterar produktkvalitetshantering i enlighet med ISO 9001/2015.

  Kvaliteten övervakas av det välkända revisionsbolaget TÜV SÜD München

   

   

   

  Se certifikat…

  GeoSmart

  of Sweden

  Lättregelkonstruktioner i galvaniserat, återvunnet stål för bostäder och industribyggnader, idrottsanläggningar & lösningar för idrottsgolv och konstgräsplaner som producerats med europeisk certifiering och ISO 9001 kvalitetscertifiering.

  ▪ INNOVATIVT ▪ HÅLLBART▪ EFFEKTIVT ▪ PRISVÄRT

  © Copyright – 2019 GeoSmart Sweden Construction