REFERENSER

▪ VI DESIGNAR
 ▪ VI TILLVERKAR
▪ VI LEVERERAR
▪ VI BYGGER

▪ VI DESIGNAR ▪ VI TILLVERKAR ▪ VI LEVERERAR ▪ VI BYGGER

Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar samt industriella byggnader.

 Syftet med EPBD är att förbättra byggnadens energieffektivitet och även utöka nyttjandet av förnybara energikällor.

KLIMATNEUTRALT BYGGANDE

“Allt återvunnet, mycket vunnet med klimatneutralt byggande”- är vårt motto, med vilket GeoSmart Sweden erbjuder ett nytt hållbart koncept till att tillverka huskonstruktioner.

Vi erbjuder ett klimatneutralt byggande med användande av återvunnet stål, förbrukningsminskning vid byggande vilket betyder mindre använt stål,minimerad materialsvinn, kortare produktionstider och även färre arbetstimmar vid montering.

Vi erbjuder en av de mest moderna och kompletta tillverkningen av hus med lättregelkonstruktion i återvunnet stål.

TILLBYGGNATION OCH RENOVERING AV TAKSTOLAR

Lättregelkonstruktionens fördelar vid påbyggnation och tillbyggnation samt renovering av takkonstruktioner, takstolar.
Takkonstruktionen har en hög belastningskapacitet vilket förstärks ytterligare med anslutande material. 

Vår konstruktion kan användas med stor fördel även vid tillbyggnationer och renoveringar av takstolar. Fördelarna vid byggande av takstolar samt tillbyggnationer i lättregelkosntruktion av återvunnet stål är många:

MINSKAD VIKT av konstruktionselement betyder minskad belastning på byggnaden

tillverkning av moduler med stor precision genom HÖGTEKNOLOGISK, DIGITALISERAD TILLVERKNINGSPROCESS

LÅNG LIVSLÄNGD

SNABB OCH ENKEL MONTERING av lätta strukturella konstruktionselement innebär minskade arbetskostnader

INGA BEGRÄNSNINGAR AV UTFOMNING PÅ GRUND AV MATERIALETS ELASTICITET, skapad stöd för andra prefabricerade material

BRA MOTSTÅNDSKRAFT MOT FUKT OCH PÅVÄXT som svamp och mögel

Europeiska Unionen har framställt ett antal mål i direktivet om energieffektivitet för byggnader – EPBD (2010/31/EU european directive) för att närma sig mot målet en „nästan noll energyförbrukning vid byggnader” till 2020.

EUROPEISK
CERTIFIKAT

Fabriksproduktionskontroll i enlighet med europeisk standard EN 1090-1, 2.
Vi tillämpar CE-märkning enligt vår europeiska certifiering utfärdat av revisionsbyrån TÜV SÜD München.

Se certifikat…

ISO 9001/
2015 QUALITY

Vi garanterar produktkvalitetshantering i enlighet med ISO 9001/2015.

Kvaliteten övervakas av det välkända revisionsbolaget TÜV SÜD München

Se certifikat…

GeoSmart

Sweden

Lättregelkonstruktioner i galvaniserat, återvunnet stål för bostäder och industribyggnader, idrottsanläggningar & lösningar för idrottsgolv och konstgräsplaner som producerats med europeisk certifiering och ISO 9001 kvalitetscertifiering.

▪ INNOVATIVT ▪ HÅLLBART▪ EFFEKTIVT ▪ PRISVÄRT

© Copyright – 2019 GeoSmart Sweden Construction