INDUSTRIELLA BYGGNADER

▪ VI DESIGNAR
 ▪ VI TILLVERKAR
▪ VI LEVERERAR
▪ VI BYGGER

▪ VI DESIGNAR ▪ VI TILLVERKAR ▪ VI LEVERERAR ▪ VI BYGGER

Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar samt industriella byggnader.

INDUSTRIELLA BYGGNADER MED LÄTTREGELKONSTRUKTION AV ÅTERVUNNET, varmförzinkat och galvaniserad STÅL MED GeoSmart Sweden. 

Galvaniserat stål EN 1090–1:2009 + A1:2011, CPR – 00367, klass EXC2, med kallformade profiler S8995, 140 g zinkbeläggning/m2

 Vi strävar ständigt efter att minska materialåtgången och vi har lyckats minska stålförbrukningen per kvadratmeter på den bebyggda ytan.

 Produktionsförbrukningen vid en industribyggnad med ett 15m fritt spann (vanligast):

 • en byggnad där huvudkonstruktion är tillverkad av laminerade profiler samt en sekundärkonstruktion av kallformade profiler är den genomsnittliga förbrukningen 45 kg / m²;
 • en byggnad med kallformade profiler uppnår en genomsnittlig förbrukning 38 kg / m²;
 • GeoSmart Swedens industriella byggnadskonstruktion förbrukar 25 kg / m².

Så här ser konstruktionen ut efter montering. Varje projekt kommer med denna 3D-modell som hjälper dig att se hur konstruktionen kommer att se ut innan tillverkning.

FÖRDELAR

 • Förbrukningsminskning,
 • Minskade arbetstimmar,
 • Viktreduktion,
 • Vi eliminerar ankaret fixerat i fundament,
 • Kolumnerna är fixerade med mekaniska förankringar och elementen däremellan med självborrande skruvar.

VÅR PRINCIP

Vi jobbar kontinuerligt med att minimera materialåtgången, både i grunden och i det konstruktiva systemet.

vårt mål är att prioritera materialåtgången

Vi använder principen om buntstrån, vilka sammansatt är starkare. Vi talar vetenskapligt om fördelningen av ansträngningen. Genom att använda en liten sektionsprofil och en skarv som förflyttar motståndet från skjuvning på skruven till tryck på gropen. Som ett resultat erhåller vi en minskning av konsumtionen och implicit, lätta konstruktionselement.

FASADBEKLÄDNAD

Vi använder samma beklädnadsmaterial för våra industribyggnader som används vid klassiska byggnationer: sandwichpaneler eller korrugerade stålplåtar. Både tak- och väggsektionens konstruktion utformar vi beroende på material som används för beklädnad. Avståndet mellan stödpanelerna kommer att vara olika beroende på det valda materialet.

FÖNSTER OCH DÖRRAR

Dörrar, grindar, fönster, takfönster eller rökluckor är desamma som för andra typer av industribyggnader. I utformningsfasen tar vi hänsyn till ytorna runt dem. Vi tar hänsyn till varje snickeri-element specificitet och dess tekniska specifikationer.

BRANDSÄKERHET

Beroende på industribyggnadens storlek, läge och bestämmelseort, kommer det att finnas en specifik begäran om brandskydd.

Därav rekommenderar vi följande lösning:

användandet av stenullspaneler som ger termiskt skydd och är lätta att fixera på den täta strukturen i tak och väggar. Inre beklädnad med gipsskivor eller annat brandsäkert material. Vi rekommenderar denna lösning särskilt på väggarna, men också i taket för situationer där en högre estetisk finish önskas.

TILLVERKNING

Vi monterar profilerna i konstruktionselement i fabriken eller på plats med självborrande skruvar.

Råvaran är varmförzinkat och galvaniserad stål Z275gr / m².

INDUSTRIALL BYGGDESIGN

Vi konstruerar industri byggnaderna med GeoSmart Swedens ingenjörer.

KVALITETSSÄKRING

konstruktionen är europeiskt certifierade, certifieringsmärkta och åtföljs också vid leverans av kvalitetsdokument:

 • Prestandadeklaration;
 • Kvalitetscertifikat;
 • Garanticertifikat.

TRANSPORT

Vi erbjuder transport vid behov. Laddning och lossning kan göras mekaniserat eller manuellt, beroende på beställningens specificitet.

MONTERING

Montering kan göras av oss eller våra lokala partners men även utföras på egen hand enligt monteringsinstruktionen. Har du funderingar och frågor kring monteringen eller behöver stöd men vill montera själv kan vi erbjuda utbildning.

TILLBYGGNATION OCH RENOVERING AV TAKSTOLAR

Lättregelkonstruktionens fördelar vid påbyggnation och tillbyggnation samt renovering av takkonstruktioner, takstolar.
Takkonstruktionen har en hög belastningskapacitet vilket förstärks ytterligare med anslutande material. 

Vår konstruktion kan användas med stor fördel även vid tillbyggnationer och renoveringar av takstolar. Fördelarna vid byggande av takstolar samt tillbyggnationer i lättregelkosntruktion av återvunnet stål är många:

MINSKAD VIKT av konstruktionselement betyder minskad belastning på byggnaden

tillverkning av moduler med stor precision genom HÖGTEKNOLOGISK, DIGITALISERAD TILLVERKNINGSPROCESS

LÅNG LIVSLÄNGD

SNABB OCH ENKEL MONTERING av lätta strukturella konstruktionselement innebär minskade arbetskostnader

INGA BEGRÄNSNINGAR AV UTFOMNING PÅ GRUND AV MATERIALETS ELASTICITET, skapad stöd för andra prefabricerade material

BRA MOTSTÅNDSKRAFT MOT FUKT OCH PÅVÄXT som svamp och mögel

Europeiska Unionen har framställt ett antal mål i direktivet om energieffektivitet för byggnader – EPBD (2010/31/EU european directive) för att närma sig målet med en “nära noll energiförbrukning vid byggnader” till 2020.

Syftet med EPBD är att förbättra byggnaders energieffektivitet och även utöka nyttjandet av förnybara energikällor.

KLIMATNEUTRALT BYGGANDE

“MYCKET VUNNET, ALLT ÅTERVUNNET MED KLIMATNEUTRALT BYGGANDE”- är vårt motto, med vilket GeoSmart Sweden erbjuder ett nytt hållbart koncept till att tillverka huskonstruktioner.

Vi erbjuder ett klimatneutralt byggande med användande av återvunnet stål, förbrukningsminskning vid byggande vilket betyder mindre använt stål,minimerad materialsvinn, kortare produktionstider och även färre arbetstimmar vid montering.

EUROPEISK
CERTIFIKAT

Fabriksproduktionskontroll i enlighet med europeisk standard EN 1090-1, 2.
Vi tillämpar CE-märkning enligt vår europeiska certifiering utfärdat av revisionsbyrån TÜV SÜD München.

Se certifikat…

ISO 9001/
2015 QUALITY

Vi garanterar produktkvalitetshantering i enlighet med ISO 9001/2015.

Kvaliteten övervakas av det välkända revisionsbolaget TÜV SÜD München

Se certifikat…

GeoSmart

Sweden

Lättregelkonstruktioner i galvaniserat, återvunnet stål för bostäder och industribyggnader, idrottsanläggningar & lösningar för idrottsgolv och konstgräsplaner som producerats med europeisk certifiering och ISO 9001 kvalitetscertifiering.

▪ INNOVATIVT ▪ HÅLLBART▪ EFFEKTIVT ▪ PRISVÄRT

© Copyright – 2019 GeoSmart Sweden Construction