BOSTÄDER

▪ VI DESIGNAR  ▪ VI TILLVERKAR ▪ VI LEVERERAR ▪ VI BYGGER

▪ VI DESIGNAR ▪ VI TILLVERKAR ▪ VI LEVERERAR ▪ VI BYGGER

Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar samt industriella byggnader.

LÄTTREGELKONSTRUKTION AV ÅTERVUNNET STÅL med GeoSmart Sweden

Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar. Att bygga i nordiskt klimat kan vara en utmaning. Vår produkt har högre isoleringsförmåga än en traditionell konstruktion vilket är fördelaktigt i vår nordiska klimat. Detta bidrar till minskade energikostnader.

Se 3D bilder på hus

Så ser den färdigställda konstruktionen ut efter montering.

FÖRDELAR

Det finns många fördelar med vår teknologi.

 • vårt byggkonstruktion innebär ett lägre slutpris och snabbare tillverkning;
 • vi använder återvunnet stål i vår tillverkning av konstruktioner, därmed minskar koldioxidutsläppen i vår fabrik;
 • minimerad materialsvinn bidrar till en hållbar miljö och även minskade kostnader;
 • vi har minskat stålförbrukningen för kvadratmeter på den bebyggda ytan;
 • regelbundenhet i tillverkningen garanterar produktkvalitet;
 • våra konstruktionselement är lätta att kombinera med andra prefabricerade lösningar; Att vårt byggnadssystem kan samverka så bra med andra prefabricerade element, resulterar i ett toppmodernt och effektivt byggnadssätt som är svårslagen i jämförelse med andra mer traditionella metoder;
 • snabb montering, minskade kostnader, minskad produktionstid;
 • lätta konstruktionselement utan behov av lyftutrustning
 • förenklade elektriska, termiska och sanitära arbeten;
 • fabrikstillverkningen innebär en mer effektiv och exakt byggprocess som minimerar risken för förseningar;
 • våra byggnadselement är enkla att transportera, lätt att montera med okomplicerade arbetsförhållanden;
 • Vår produkt har högre isoleringsförmåga än en traditionell konstruktion vilket är fördelaktigt i vårt nordiska klimat;
 • högre seismiskt motstånd ger ökad säkerhet;
 • vår produkt innebär enkla installationsarbeten.

SEISMISK RESISTENS

Eftersom våra hus har lägre vikt än ett hus byggd med klassisk metod, blir förstörelsekraften betydligt mindre vid jordbävning. Elasticiteten av konstruktionen är också en bidragande faktor till att byggnaden är mer motståndskraftig.

TYPSEKTIONER AV LÄTTREGELSYSTEM I ÅTERVUNNET STÅL

Här presenterar vi vägg, golv och taksektioner för hus tillverkade av GeoSmart Sweden, för att beskriva hur vårt byggnadssystem kan samverka med andra prefabricerade element. Detta ger ett toppmodernt och effektivt och ekonomiskt byggnadssätt som är svårslagen i jämförelse med andra mer traditionella metoder för närvarande.

  BRANDMOTSTÅND

  Vi säkerställer brandskyddet genom att uteslutande användanda brandsäkra gipsskivor. Du kan få 30, 45, 60, 90, 120 och 180 minuters brandmotstånd genom de brandsäkra Knauf- skivorna.

   AKUSTIK ELLER LJUDRESISTANS

   Vi garanterar ljudmotstånd genom att installera ljudisolerade element. Vi förbättrar ljudmotståndet genom ljudisolerande Knauf-skivor.

    VINDMOTSTÅND

    Våra standardprodukter har ett vindmotstånd upp till 150km/h, men vi erbjuder även produkter för högre vindkraftsnivåer.

    Motståndskraften och produktens elasticitet gör våra produkter överlägsna vad det gäller vindmotstånd.

     Våra standardprodukter har ett vindmotstånd upp till 150km/h, men vi erbjuder även produkter för högre vindkraftsnivåer.

     Motståndskraften och produktens elasticitet gör våra produkter överlägsna vad det gäller vindmotstånd.

      ROSTSKYDD

      Enligt gällande lag måste korrosionsmotståndet vara detsamma som standardlivstiden, vilket innebär 98 år med vår produkt.

      Varmförzinkat galvaniserat stål EN 1090–1:2009 + A1:2011, CPR – 00367, klass EXC2, med kallformade profiler S8995, 140 g zinkbeläggning/m2

       TILLBYGGNATION OCH RENOVERING AV TAKSTOLAR

       Lättregelkonstruktionens fördelar vid påbyggnation och tillbyggnation samt renovering av takkonstruktioner, takstolar. Takkonstruktionen har en hög belastningskapacitet vilket förstärks ytterligare med anslutande material. 

       Vår konstruktion kan användas med stor fördel även vid tillbyggnationer och renoveringar av takstolar. Fördelarna vid byggande av takstolar samt tillbyggnationer i lättregelkosntruktion av återvunnet stål är många:

       MINSKAD VIKT av konstruktionselement betyder minskad belastning på byggnaden

       tillverkning av moduler med stor precision genom HÖGTEKNOLOGISK, DIGITALISERAD TILLVERKNINGSPROCESS

       LÅNG LIVSLÄNGD

       SNABB OCH ENKEL MONTERING av lätta strukturella konstruktionselement innebär minskade arbetskostnader

       INGA BEGRÄNSNINGAR AV UTFOMNING PÅ GRUND AV MATERIALETS ELASTICITET, skapad stöd för andra prefabricerade material

       BRA MOTSTÅNDSKRAFT MOT FUKT OCH PÅVÄXT som svamp och mögel

       Europeiska Unionen har framställt ett antal mål i direktivet om energieffektivitet för byggnader – EPBD (2010/31/EU european directive) för att närma sig målet med en “nära noll energiförbrukning vid byggnader” till 2020.

       Syftet med EPBD är att förbättra byggnaders energieffektivitet och även utöka nyttjandet av förnybara energikällor.

       KLIMATNEUTRALT BYGGANDE

       “MYCKET VUNNET, ALLT ÅTERVUNNET MED KLIMATNEUTRALT BYGGANDE”- är vårt motto, med vilket GeoSmart Sweden erbjuder ett nytt hållbart koncept till att tillverka huskonstruktioner.

       Vi erbjuder ett klimatneutralt byggande med användande av återvunnet stål, förbrukningsminskning vid byggande vilket betyder mindre använt stål,minimerad materialsvinn, kortare produktionstider och även färre arbetstimmar vid montering.

       EUROPEISK
       CERTIFIKAT

       Fabriksproduktionskontroll i enlighet med europeisk standard EN 1090-1, 2.
       Vi tillämpar CE-märkning enligt vår europeiska certifiering utfärdat av revisionsbyrån TÜV SÜD München.

       Se certifikat…

       ISO 9001/ 2015 QUALITY

       Vi garanterar produktkvalitetshantering i enlighet med ISO 9001/2015. Kvaliteten övervakas av det välkända revisionsbolaget TÜV SÜD München

       Se certifikat…

       GeoSmart

       Sweden

       Lättregelkonstruktioner i galvaniserat, återvunnet stål för bostäder och industribyggnader, idrottsanläggningar & lösningar för idrottsgolv och konstgräsplaner som producerats med europeisk certifiering och ISO 9001 kvalitetscertifiering.

       ▪ INNOVATIVT ▪ HÅLLBART▪ EFFEKTIVT ▪ PRISVÄRT

       © Copyright – 2019 GeoSmart Sweden Construction